วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2554

GMP and HACCP Check List

บริษัท เค เอส เนชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด
KS NATION CONSULTANT CO.,LTD.
เลขที่ 823/28  ถนนพรหมาสตร์  ตำบลบางปลาสร้อย  อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  20000
ติดต่อ K.NAT K.Sun Mobile: 081 3029339, 083 2431855
E-Mail:  ksnationconsultant@hotmail.com, isoiatf@hotmail.com   
Bangkok Fax: 02 7441859
Line ID: iatf16949
In-House Training and Consulting
ให้คำปรึกษา จัดทำระบบ อบรมภายใน

สำหรับ ISO45001:2018 แตกต่างกับ OHSAS18001:2007 
มาตรฐานใหม่ฉบับนี้ประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2018
แต่ OHSAS18001:2007 ยังให้การรับรองได้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2021 ดังนั้นตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2021 จะมีแต่ ISO45001:2018 เข้ามาแทนที่ สามารถคลิ๊กไปอ่านที่ link   http://safetysolving.blogspot.com/

Special Promotion:
อบรมภายในหลักสูตร ข้อกำหนด ISO45001:2018 เวลา 1 วัน 
เพียงห้าพันบาท ช่วยปรับเปลี่ยนจาก OHSAS18001:2007
สู่มาตรฐานใหม่ OH&S ISO45001:2018
โปรโมชั่นอบรมภายในช่วงนี้เพียงวันละ 4,500 บาท

โครงการพิเศษจาก OHSAS18001:2007
ปรับเข้าสู่มาตรฐานใหม่ ISO45001:2018 
เพียง 30,000 บาท ใน 6 Mandays
มีอบรมและออกใบ Training Certificate 
ให้สำหรับผู้เข้าอบรมจริง ดังนี้
1 อบรมข้อกำหนด(Requirements of ISO45001:2018) ควบรวม 
อบรมความเสี่ยง (Risk Assessment) และอบรม Internal Auditor of ISO45001:2018
2 ให้คำปรึกษาและช่วยทบทวนการควบคุมและจัดทำเอกสาร 
มีแบบฟอร์มช่วยจัดทำเพื่อเข้าสู่ New Standard
รวมหกวันของโครงการปรับสู่มาตรฐานใหม่ 

ให้คำปรึกษาและอบรมทุกระบบ ISO และ IATF16949:2016
ให้บริการเป็น QMR/EMR สำหรับ SME ช่วยรักษาระบบชั่วคราว
การปรับเข้าสู่เวอร์ชั่นใหม่ของ ISO9001:2015 
เพียง 35,000 บาท ใน 7 Mandays
มีอบรมและออกใบ Training Certificate ให้สำหรับผู้เข้าอบรมจริง ดังนี้
1 อบรมข้อกำหนด(Requirements of ISO9001:2015) ควบรวม
อบรมการบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพ (Risk Management)
และอบรม Internal Auditor of ISO9001:2015 
2 ให้คำปรึกษาและช่วยทบทวนการควบคุมและจัดทำเอกสาร 
มีแบบฟอร์มช่วยจัดทำเพื่อเข้าสู่ New Version 
รวมเจ็ดวันของโครงการปรับสู่นิวเวอร์ชั่น 

การปรับเข้าสู่เวอร์ชั่นใหม่ของ ISO14001:2015 
โครงการพิเศษเพียง 30,000 บาท ใน 6 Mandays
มีอบรมและออกใบ Training Certificate ให้สำหรับผู้เข้าอบรมจริง ดังนี้
1 อบรมข้อกำหนด(Requirements of ISO14001:2015) ควบรวมกับอบรมความเสี่ยงและประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Risk and Aspect Evaluation)
อบรม Internal Auditor of ISO14001:2015 
2 ให้คำปรึกษาและช่วยทบทวนการควบคุมและจัดทำเอกสาร 
มีแบบฟอร์มช่วยจัดทำเพื่อเข้าสู่ New Version 
รวมหกวันของโครงการปรับสู่นิวเวอร์ชั่น
สำหรับองค์กรที่ไม่เคยจัดทำระบบมาก่อน สอบถามเพิ่มเติม

คุณภาพเป็นเลิศ  ราคาพอเพียง  ลูกค้าพึงพอใจ
823/28 ถนนพรหมาสตร์ อำเภอเมือง ชลบุรี    
081 3029339, 083 2431855 
โทรสาร 02 7441859
Line ID: iatf16949
ksnationconsultant@hotmail.com 
isoiatf@hotmail.com
หรือที่ isobible@gmail.com
ออกใบ Certificate ให้ผู้เข้าอบรมจริงทุกท่าน ค่าฝึกอบรมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
วันที่อบรมสามารถอบรมแยกจากกันคนละเดือนหรือตามความสะดวก
มีทั้งแบบเร่งด่วนหรือโครงการปกติ
"as your require"
บทความ ISO9001&IATF16949/TQM/Six Sigma สามารถคลิ๊ค
บทความ GMP/HACCP/FSMS/FSSC22000  link:  http://qualitysolving.blogspot.com/
บทความ EMS/OH&S /SA8000  link: http://safetysolving.blogspot.com/
Check List ISO ทุกระบบ link:  http://Mcqmrtraining-Mcqmr.blogspot.com/
หรือ SA8000 Check List link ที่  http://McQMRTraining.blogspot.com/
สำหรับโรงงานที่ต้องการควบคุมและกำจัดสัตว์รบกวนและสัตว์พาหะ ทั้งแมลง ปลวก นก หนูต่างๆ
สามารถติดต่องาน Pest Control โดย Click:   http://www.nanoherb.com
กรณีสงสัยสอบถามได้ที่ E-Mail: ksnationconsultant@hotmail.com ฟรี 

อบรมภายในราคาพิเศษ:
หลักสูตร Logical Thinking คิดแบบมีตรรกะ อบรมหนึ่งวัน 
ISO9001:2015 New Version และ IATF16949:2016 

หลักสูตรข้อกำหนด Requirements of ISO9001:2015 New version    
หลักสูตร Risk Management of ISO9001:2015
หลักสูตรผู้ตรวจติดตามภายใน Internal Auditor of ISO9001:2015
EMS ISO14001:2015 New Version
หลักสูตรข้อกำหนด Requirements of ISO14001:2015 New Version    
หลักสูตร Risk Management of ISO14001:2015 
หลักสูตรผู้ตรวจติดตามภายใน Internal Auditor of ISO14001:2015
OH&S ISO45001:2018
หลักสูตรข้อกำหนด Requirements of ISO45001:2018 New Standard    
หลักสูตร Risk Management of ISO45001:2018
หลักสูตรผู้ตรวจติดตามภายใน Internal Auditor of ISO45001:2018
GMP Check List : 

Check List เป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจติดตามภายในโรงงาน (ผู้ตรวจประเมินหรือ Auditor ก็มีจัดทำ Check List เช่นกัน) โดยศึกษาจากข้อกำหนดของมาตรฐานว่ามีใจความอย่างไร จากนั้นนำมาระบุเป็นหัวข้อเพื่อใช้ตรวจสอบว่า องค์กรหรือโรงงานทำครบถ้วนหรือไม่ สามารถเพิ่มเติมสิ่งที่ต้องตรวจสอบระบบโดยได้ข้อมูลมาจากระเบียบปฏิบัติ(Procedure) ชุดที่เราจะไปตรวจสอบ ก็คือของฝ่ายที่จะถูกตรวจสอบ (Auditee)

จุดประสงค์ของการทำ Check List คือ
1  เพื่อใช้เป็นแนวทางของการตรวจประเมิน และสุ่มหาสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
2  เพื่อช่วยจำและรวบรวมหลักฐานข้อบกพร่องที่พบในระหว่างการตรวจประเมิน

ผู้เขียน ขอจัดทำ Check List ไว้ใช้ตรวจประเมินมาตรฐาน GMP และต่อไปจะทำเพิ่มให้แล้วเสร็จ เพื่อตรวจประเมิน HACCP หรือ FSMS
 เริ่มจากตรวจสอบตามมาตรฐาน GMP ตรวจสอบอาคารสถานที่ และโปรแกรมพื้นฐานประเภท Standard Operating Procedure(SOP) มีดังนี้
#  มีนโยบายคุณภาพ(Quality Polity) หรือยัง มีการสื่อสารไปยังพนักงานทั่วทั้งองค์กรหรือไม่ อย่างไร
#  มีการแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายบริหาร (QMR) หรือตัวแทนที่รับผิดชอบมาตรฐาน GMP และทีมงานโดยผู้บริหารระดับสูง(Top Management) หรือไม่
#  มีการจัดทำแผนผังองคืกรหรือไม่ และ Up-Date หรือไม่
# ขอดูคู่มือของมาตรฐานจีเอ็มพี (GMP Manual) หากโรงงานทำระบบคุณภาพ จะทำเป็นคู่มือคุณภาพ ที่เรียกว่า Quality Manual: QM แจกจ่ายให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ดำเนินการตามคู่มือหรือไม่ มีปัญหาและอุปสรรคใดบ้าง
# มีจัดทำรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ (Describe Product) เช่น
-มีระบุชื่อผลิตภัณฑ์(Product Name) หรือไม่
- มีกำหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ (Important Product Characteristics) เช่น ค่าpH การรักษา(Preservative)หรืออื่นๆ มีอะไรบ้าง กำหนดแล้วหรือไม่
- มีกำหนดลักษณะการใช้ผลิตภัณฑ์(How is it to be use) เช่น ใช้กิน ใช้ดูด หรือใช้ป้าย หรือไม่ อย่างไร
- มีการบรรจุ ภาชนะบรรจุ (Packaging) เช่น ใส่ซอง ใส่ขวด เป็นขวดแก้ว หรือขวดพลาสติกอย่างไร ผลลัพธ์เป็นอย่างไร
- มีการระบุอายุการเก็บรักษา(Shelf Life) หรือไม่
- มีการกำหนดลักษณะการจำหน่าย (Where will it be sold) อย่างไร
- มีการจัดทำรายละเอียดที่กำกับบนฉลาก (Labeling Instruction) หรือไม่
- มีการดูแลรักษาระหว่างการขนส่ง (Special Distribution Control) เพราะสินค้าบางชนิดจะเสื่อมสภาพ บางชนิดเก็บในห้องเย็นของรถบรรทุก หรือไม่ อย่างไร
- มีกำหนดวัตถุประสงค์ของการใช้ (Intend Use) เช่น กลุ่มผู้บริโภค หรือไม่
# มีการระบุวัตถุประสงค์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ (Identify Intend Use) ให้ระบุกลุ่มเป้าหมายและผลกระทบของผู้บริโภค มีแล้วหรือไม่ อย่างไร
# มีการจัดทำแผนภูมิกระบวนการผลิต โดยการทำ Flow Chart จากวัตถุดิบ การแปรรูป ลำดับการทำงานจริงและข้อมูลต่างๆมีอะไรบ้าง มีจัดทำแล้วหรือไม่
# ให้ตรวจสอบความถูกต้องของแผนภูมิกระบวนการผลิตว่าจัดทำครบถ้วนและถูกต้องหรือไม่ ให้ไปตรวจสอบหน้างาน (On-Site Verification of Flow Chart) เพื่อความถูกต้องอีกครั้ง
# ให้ตรวจสอบการควบคุมเรื่องอาคารสถานที่โรงงาน เช่น ตัวอาคาร พื้น ผนัง เพดาน ประตู หน้าต่าง ม่านพลาสติก ท่อระบายน้ำ ห้องเปลี่ยนเสื้อ/ห้องเก็บของ ว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ มีแตกหัก ชำรุดเสียหายหรือไม่ มีหยากไย่และฝุ่นเกาะหรือไม่ ประเมินความสามารถของอาคารสถานที่ว่าสามารถป้องกันสัตว์พาหะ เช่น นก หนู แมลงสาบ แมลงวัน สัตว์อื่นๆเข้ามาได้หรือไม่

ผู้เขียนขอเน้นว่า หากกระบวนการผลิตอาหารเป็นแบบระบบเปิด(Open System) เช่นการทำขนมทั่วไป ที่มีโต๊ะเตรียมอาหาร โอกาสสัตว์พาหะนำโรคมาสัมผัสกับอาหารได้มาก แม้แต่ฝุ่น หยากไย่ปลิวตกลงมา ก่อให้เชื้อรา เชื้อโรคได้ ยิ่งกระบวนการถัดไปหากไม่มีการฆ่าเชื้อรองรับ โอกาสที่ผู้บริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัยมีสูงมาก จุดนี้สำคัญเพราะตามโรงงานขนาดเล็กที่ผลิตอาหารขาย หากการควบคุมสุขลักษณะและอนามัยส่วนบุคคลไม่ดี การควบคุมสัตว์พาหะนำโรคไม่ดี บางครั้งเรากินขนมปังแซนวิชหรือขนมปังต่างๆโดยไม่รู้ว่าผลิตมาจากแหล่งที่ไม่ดีพอ พบว่าบางครั้งพนักงานจาม ไอ มีน้ำมูก เป็นหวัด ยังใช้มือหยิบเกล็ดขนมปังหรือแซนวิชใสเข้าไปในเนื้อขนมปังแผ่นใหญ่ ซึ่งขบวนการฆ่าเชื้อต่อจากลำดับนี้ไม่มี เราก็กินอาหารที่อาจจะมีการปนเปื้อนเข้าไป หรือบางครั้งสภาพโรงงานไม่ดี ภาชนะบรรจุไม่ดี ช่วงพัก หรือช่วงเวลาที่พนักงานเดินไปเข้าห้องน้ำ จะมี หนู แมลงสาบ แมลงวัน หรือนกบินลงมาโฉบ ก็มีได้เช่นกัน ในมาตรฐาน GMP จึงต้องเข้มงวดมากๆ พนักงานต้องใส่ที่ปิดปาก หากหัวหน้าสังเกตุพบว่าพนักงานป่วยให้แจ้งหยุดทำงานจนกว่าจะรักษาตัวจนหายเป็นปกติ เวลาพนักงานป่วยควรแจ้งหัวหน้า แต่บางครั้งพนักงานรายวันเกรงว่าแจ้งแล้ว จะอดทำงานวันนั้นและขาดรายได้ บางคนตาแดง ยังมาทำงาน กรณีนี้หัวหน้างานต้องเอาจริงเอาจังกับ ระเบียบปฏิบัติเรื่องการควบคุมสุขลักษณะและอนามัยส่วนบุคคล (Personal Hygiene Procedure)

ต้องเน้นว่า การตรวจตามมาตรฐาน GMP ผู้ตรวจสอบต้องตรวจจากพื้นที่สะอาดก่อน เริ่มจากคลังสินค้าสำเร็จรูป ไล่ย้อนกลับมาที่พื้นที่จัดเก็บวัตถุดิบ เพื่อป้องกันการปนเปื้อน ซึ่งจะต่างจากการตรวจของมาตรฐานรับรองอื่นๆ มักเริ่มจากที่อื่น สุดท้ายมาที่คลังสินค้าสำเร็จรูป
# ขอดูระเบียบปฏิบัติเรื่องการตรวจรับเข้าวัตถุดิบ (Raw Material Receiving Procedure)
# ขอดูระเบียบปฏิบัติการควบคุมและเคลื่อนย้ายสารเคมี (Chemical Handing and Control Procedure)
# ขอดูระเบียบปฏิบัติเรื่องการออกรหัสหรือโค๊ด (Code) ของผลิตภัณฑ์ (Code of Product Procedure)
# Operation Control Procedure หรือ Control of Operation ให้ตรวจสอบการปฏิบัติงานจริงทุกพื้นที่ในโรงงาน
# ตรวจสอบที่ฝ่ายผลิต ว่าการดำเนินการนั้นถูกต้องตามมาตรฐาน GMP หรือไม่ เช่น
*  มีบ่อล้างเท้า หรือไม่ ดูปริมาณของสารฆ่าเชื้อ เข้มข้นตามที่กำหนดหรือไม่ และสังเกตุดูว่าเวลาพนักงานเข้า-ออก ได้ปฏิบัติตามระเบียบหรือไม่
*  มีอ่างล้างมือ และสังเกตุดูว่าเวลาพนักงานออกมา ได้ล้างมือหรือไม่ มีสบู่ให้กับพนักงานหรือไม่
* มีการทำ Swab Test / Rinse Test หรือไม่ ความถี่ในการทำ ขอดูผล กรณีพบเชื้อ ทำอย่างไร
* ตรวจดูด้านสาธารณูปโภค รวมทั้งพื้นโรงงานมีความลาดเอียงเพื่อให้น้ำไหลทิ้ง ไม่ท่วมขัง
* ตรวจดูด้านสุขาภิบาล เป็นไปตามกฎหมาย
* ตรวจดูว่าโรงงานทำตามประกาศของกระทรวงสาธารณะสุขทุกฉบับที่มีผลบังคับหรือไม่ และตรวจสอบว่าเป็นไปตาม อย. ด้วยหรือไม่
* ตรวจดูจำนวนพนักงาน เพื่อตรวจสอบว่าจำนวนห้องสุขา ที่ปัสสาวะเพียงพอต่อพนักงานหรือไม่ ทั้งของพนักงานชายและพนักงานหญิง
*  เครื่องเป่ามือให้แห้งพนักงานใช้หรือไม่ มีจำนวนเพียงพอหรือไม่ในการใช้งาน เครื่องเสียหรือไม่
*  ตรวจสอบการดูแลเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ
* ตรวจสอบเครื่องแต่งกายพนักงาน (Uniform) ว่าสะอาดหรือไม่
*  ผ้ากันเปื้อน/ถุงมือ/หมวกคุมผมที่มีปีกป้องกันเศษผมร่วงหล่นปะปนในการผลิตอาหาร หรือระหว่างการเตรียมเบื้องต้นทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น เครื่องปรุง อื่นๆทำตามที่กำหนดหรือไม่
*  ทำความสะอาดภาชนะเครื่องใช้ทุกชนิด รวมทั้งขนาดเล็กที่มีการสัมผัสกับอาหาร หรือไม่ ผลลัพธ์เป็นอย่างไร
*  มีการดูแลผลิตภัณฑ์ใน High Care Area เช่นผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป รอส่งผ่านไปอีกพื้นที่ ในพื้นที่นั้นอุณหภูมิต้อง 15 องศาเซ็นเซียส ไม่ใช้ขนไปรอพักในพื้นที่อุณหภูมิห้อง หรืออุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว แต่ไม่ใช่เปิดประตูทิ้งไว้ เดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออก จนสภาวะเปลี่ยนไป หรือไม่
* มีการดูแลระหว่างผลิต ทั้งการจัดเก็บวัตถุดิบ เครื่องปรุงและอาหาร ไม่ให้เสื่อมสภาพ หรือไม่
*  ตรวจสถานที่การผลิตและกั้นแบ่งบริเวณให้แยกขาดจากกัน เช่น พื้นที่รับเนื้อสด ผักสด ต้องแยกและห่างจากพื้นที่จัดเก็บสินค้าอาหารสำเร็จรูป เพื่อป้องกันการปนเปื้อน มีจัดทำหรือไม่
*  ให้ทำความสะอาดพื้นที่ผลิตทั้งหมด ผลลัพธ์เป็นอย่างไร
*  มีขั้นตอนการผลิตชัดเจน มี Flow Chart มีคู่มือการปฏิบัติงาน(Work Instruction:WI)ที่สำคัญ ณ หน้างานหรือไม่ พนักงานมีความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้จริงหรือไม่
*  ตรวจสอบ ระมัดระวังเรื่องความล่าช้า (Delay Process)
* มีการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปไม่ให้เสื่อมสลาย และบูด หรือไม่
* มีการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปไม่ให้เสื่อมสลาย และบูด หรือไม่
* ให้ดูเรื่องการบรรจุ (Packaging)  สภาพเป็นอย่างไร สามารถรักษาและป้องกันคุณภาพของอาหารได้หรือไม่
* ตรวจสอบเครื่องมือวัดที่ใช้งานอยู่ในสภาพพร้อม มีการสอบเทียบตามระยะเวลาจริง หรือไม่ กรณี Out of Calibration มีวิธีการรองรับ หรือดำเนินการอย่างไร
* ต้องมีจัดแบ่งพื้นที่ชัดเจน และมีภาชนะสำหรับของเสียและสารที่บริโภคไม่ได้
* ต้องมีการกำหนดพื้นที่ Hold/Rejected ของสินค้าสำเร็จรูปที่มีปัญหาทั้งด้านคุณภาพ การชี้บ่งและการบรรจุ
* ตรวจสอบ ดูแลสภาพห้องเย็น ห้องแช่แข็ง ว่าอุณหภูมิเป็นไปตามที่กำหนด หรือไม่
* ดูแลการควบคุมคุณภาพอากาศ การถ่ายเทอากาศและการระบายอากาศ หรือไม่
* ตรวจสอบสภาวะแวดล้อม รวมทั้งเรื่องน้ำที่ใช้ดื่ม ใช้ล้างเครื่องมืออุปกรณ์  น้ำทิ้ง และการใช้พลังงานต่างๆว่ามีผลต่อคุณภาพอาหาร อย่างไรบ้าง

# ขอดูและตรวจสอบระเบียบปฏิบัติเรื่องการควบคุมสุขลักษณะและอนามัยส่วนบุคคล (Personal Hygiene Procedure และเป็น SOP หรือที่เรียกว่าโปรแกรมพื้นฐาน: oPRP)
* มีการจัดทำโปรแกรมพื้นฐานการควบคุมสุขลักษณะและอนามัยส่วนบุคคลแล้วหรือไม่
* มีการปฏิบัติตามโปรแกรมพื้นฐานการควบคุมสุขลักษณะและอนามัยส่วนบุคคลแล้วหรือไม่
* มีการตรวจสุขภาพของพนักงานเป็นประจำหรือไม่
* ห้ามไม่ให้พนักงานที่ป่วยเป็นโรคติดเชื้อ โรคระบบทางเดินหายใจ เป็นหวัด จาม ไอ รวมทั้งโรคติดต่อทางอาหาร ท้องร่วง ท้องเสียปฏิบัติงาน
* ให้เดินตรวจและสังเกตุพบพนักงานมีอาการป่วยหรือไม่ เช่น ตาแดง ไอ มีน้ำมูก แล้วหัวหน้างานทำอย่างไร มีให้พนักงานหยุดพักงาน หรือให้กลับบ้านหรือไม่
* มีการสวมชุดทำงาน(Uniform) ที่สะอาดหรือไม่
* พนักงานตัดเล็บหรือไม่ ต้องไม่ไว้เล็บ
* ต้องไม่พบพนักงานใส่สร้อย แหวน กำไรและเครื่องประดับใดๆในขณะปฏิบัติงาน
* มีการสวมถุงมือขณะทำงานหรือไม่ สภาพของถุงมือเป็นอย่างไร
* มีการใส่เอี่ยมหรือผ้ากันเปื้อน และสภาพสะอาดหรือไม่
* มีการสวมหมวกหรือที่คลุมผมที่รวบรัดผมมิดชิดดีพอหรือไม่
* มีการสวมร้องเท้าหุ้มส้น หรือบริเวณพื้นนที่เปียกแฉะ สวมร้องเท้าบู๊ทหรือไม่ (ไม่ใช่ใส่ร้องเท้าแตะเข้ามาหลังจากไปย่ำพื้นที่ที่สกปรกจากนอกอาคารโรงงาน หัวหน้าต้องเข้มงวดในกฎระเบียบ)
* ไม่มีการเคี้ยวหมากฝรั่ง  อมลูกกวาดในพื้นที่ทำงาน
* ห้ามไม่ให้ใช้น้ำหอม เพราะกลิ่นจะติดเข้าไปในอาหาร
* มีการตรวจสุขภาพแรกเข้าหรือไม่
* ขอดูกฎการแต่งกาย
* ขอดูข้อพึงปฏิบัติและข้อห้ามปฏิบัติกรณีเจ็บป่วย
* การมาเยี่ยมชมโรงงานของแขกหรือผู้เยี่ยมชม มีการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมสุขลักษณะและอนามัยส่วนบุคคลอย่างไร
* ให้ตรวจสอบการทำงานของพนักงานว่าสอดคล้องกับระเบียบการควบคุมสุขลักษณะและอนามัยส่วนบุคคลอย่างไร
ส่วนนี้สัมพันธ์ร่วมกับการควบคุมการปฏิบัติการ (Control of Operation หรือ Operational Control) เช่น พนักงานมีการแต่งกายตามแบบ (Uniform) หรือไม่อย่างไร

# ขอดูและตรวจสอบระเบียบปฏิบัติเรื่อการควบคุมสัตว์รบกวนหรือพาหะนำโรค (Pest Control Procedure และเป็น SOP) สิ่งที่ควรดูและตรวจสอบ เช่น
หลังพ่นยาฆ่าแมลง พบแมลงสาบตายเกลื่อนพื้น  ส่วนใหญ่จะพ่นยาในวันหยุดทำงาน
. ขอบข่ายของสัตว์พาหะนำโรคครอบคลุมสัตว์ประเภทใดบ้าง เช่น นก หนู แมลงสาบ แมลงวัน รวมทั้งสัตว์ประเภทจิ้งจก ตุ๊กแก แมงมุม ก็อย่าให้มาสัมผัสกับอาหารที่ผลิต
. ผู้เขียน เคยถามพนักงานว่าสัตว์แต่ละประเภท มีวิธีการกำจัดอย่างไร รอบๆอาคารสถานที่ ที่เป็นบ่อเกิด เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เหล่านี้ มีการไปควบคุมและกำจัดอย่างไรบ้าง โดยพนักงานบอกว่า พบกิ่งก้านของต้นไม้ให้ตัดออกไม่ให้มีมากไป ไม่ให้มีกิ่งไม้เป็นแบบสามง่าม เพื่อไม่ให้นก มาทำรัง พบรังนกให้รีบรื้อออกไป มีการกำจัดนก เช่นใช้ตาข่ายจับแล้วไปปล่อยที่ไหน (พนักงานบางคนตอบว่าไปปล่อยที่หม้อต้มยำ ผัดเผ็ด) ก็มี บางคนใช้หนังสติ๊กยิง บางคนบอกว่ามีใช้ธนูยิง บางคนบอกว่าการไล่นกไป โดยใช้วิธีจุดประทัด บางคนจะตีกลองให้ดัง อาจจะส่งเสียงไปไกลถึงศาลไคฟง ให้ได้ยินถึงท่านเปาบุ้นจิ้น ผู้เขียน บอกว่าถ้าเขียนลงไปในระเบียบปฏิบัตินี้ ซึ่งเป็นโปรแกรมพื้นฐาน(Operating Pre-Requisite Program: oPRP)ของ GMP ต้องทำให้ได้ตามที่เขียน และควรเขียนในสิ่งที่ทำได้จริง เวลาผู้ตรวจสอบจากภายนอกมาตรวจที่โรงงาน จะติดตามดูสิ่งที่เราเขียน ว่าได้ปฏิบัติอย่างไร

. มีการใช้สารเคมีด้วยหรือไม่ และจะป้องกันไม่ให้ปะปนเข้าไปในอาหารอย่างไร
. มีแผนการควบคุมและกำจัด รวมทั้งความถี่ในการควบคุมและกำจัดสัตว์พาหะนำโรคอย่างไร
. ทำการกำจัดโดยพนักงานภายในโรงงาน หรือว่าจ้างบริษัทรับกำจัด (Pest Control Company)
. กรณีทำการกำจัดโดยพนักงานภายในโรงงาน มีคู่มือการทำงาน และพนักงานสามารถดำเนินการได้ถูกวิธีหรือไม่
. กรณีว่าจ้างบริษัทรับกำจัด (Pest Control Company) ให้ตรวจสอบว่าครอบคลุมทุกพื้นที่ ทุกประเภทสัตว์พาหะที่พบในโรงงานหรือไม่ รวมทั้งวิธีการ ความถี่ที่ทำ และผลลัพท์ที่ได้
. กรณีว่าจ้างบริษัทรับกำจัด (Pest Control Company) มาทำให้ มีพนักงานมาติดตามและตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่จากบริษัทภายนอกหรือไม่ หากพบว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ดำเนินการอย่างไร
. ไปตรวจสอบหน้างาน หาร่องรอยของสัตว์พาหะมีไหม ทั้งมูลสัตว์ เศษปีก เศษขาแมลง ขนนก อื่นๆ เพื่อประเมินผลการควบคุมว่ามีประสิทธิผลเพียงใด หากไม่ได้ผลมีแผนการปฏิบัติอย่างไร
. ให้ตรวจสอบตามช่อง ตามร่องของประตูหน้าต่างมีมุ้งลวด มีตะแกรงปิดและป้องกันไม่ให้สัตว์พาหะเข้ามาหรือไม่
. สารเคมีที่ใช้กำจัดสัตว์พาหะได้รับอนุญาตให้ใช้ได้หรือไม่
. มีการทำแผนผังจุดที่ใช้สารเคมีครบถ้วนหรือไม่
. กรณีที่ใช้ยาเบื่อ สภาพกล่องบรรจุอยู่ในสภาพดีพอหรือไม่ ต้องไม่แตก ไม่ชำรุด
. มีการทำแผนผังจุดวางยาเบื่อสัตว์หรือไม่
. การดูแลรักษาเครื่องดักแมลง และกับดักสัตว์ต่างดีหรือไม่ มีแผนการบำรุงรักษาอย่างไรบ้าง
. มีการจัดทำแผนผังของเครื่องดักแมลง และกับดักสัตว์ต่างหรือไม่
. โรงงานผลิตอาหารต้องไม่มีการเลี้ยงสัตว์ภายในบริเวณโรงงาน ทั้งสุนัขและแมวก็ไม่มีข้อยกเว้น
แต่บางแห่งบ้านพักเจ้าของโรงงานอยู่ในบริเวณโรงงานด้วย ก็ต้องจำกัดบริเวณไม่ให้สัตว์เลี้ยงเข้ามาปะปนในพื้นที่การผลิต พื้นที่การเก็บสินค้าสำเร็จรูปโดยเด็ดขาด เพราะผู้ตรวจสอบพบเห็น ถือว่าขัดต่อมาตรฐาน GMP เนื่องจากขนจากสัตว์ แม้แต่ตัวไร ตัวเห็บ ย่อมมีโอกาสปนเปื้อนในอาหารได้
ครั้งหนึ่ง พนักงานเสนอว่าจะนำแมวมากำจัดหนู ทำแบบ Biological Control
ปกติใช้วิธีการทางธรรมชาตินับว่าดี คือ มีแมว ย่อมไม่มีหนู แต่ถ้าไม่มีทั้งหนูและแมว จึงจะมี GMP

# ขอดูและตรวจสอบระเบียบปฏิบัติเรื่องการควบคุมขยะและของเสีย (Waste Control Procedure และเป็น SOP)
ผู้เขียน ขออธิบายเกี่ยวกับ Check List ของการควบคุมขยะและของเสีย ซึ่งเป็นโปรแกรมพื้นฐาน ( Operating Pre-Requisite Program: oPRP หรือ Standard Operating Procedure: SOP)
สิ่งที่ผู้ตรวจสอบภายในควรขอดูและตรวจสอบคือ
* จัดทำระเบียบปฏิบัติเรื่องการควบคุมขยะและของเสีย (Waste Control Procedure) หรือไม่ กำหนดให้ใคร ทำอะไร ทำเมื่อไร ทำที่ไหน อย่างไรโดยระบุแบบชัดเจนและปฏิบัติงานได้จริง หรือไม่
* ขยะแบ่งออกเป็นกี่ประเภท
หมายเหตุ ระเบียบปฏิบัติเรื่องการควบคุมขยะและของเสีย สามารถเขียนให้เมอร์ส(Merge) ใช้ในมาตรฐานของ ISO14001 และ OHSAS18001 ได้ เพื่อให้การทำหลายๆระบบการจัดการ แต่ใช้ระเบียบปฏิบัติชุดเดียวกัน
* แต่ละประเภท ควบคุมและกำจัดอย่างไร
* ตรวจสอบวิธีการทิ้งขยะถูกต้อง เหมาะสมหรือไม่
* ขยะทิ้งเมื่อไร ความถี่เหมาะสมหรือไม่ ไม่ปล่อยให้ล้นพู, หรือหกเรี่ย เกลื่อนพื้น
* บริเวณขยะควบคุม มีภาชนะปิดมิดชิดหรือไม่ มีสัตว์พาหะมีคุ้ยเขี่ย หรือแมลงมาตอมหรือไม่
* บริเวณจัดเก็บขยะในสายการผลิต ดูแลอย่างไร การเคลื่อนย้ายขยะออกนอกสายการผลิตดูแลดีหรือไม่
* บริเวณขยะรอบๆอาคารสะสม หมักหมม ส่งกลิ่นหรือไม่
* ขยะแบ่งทิ้งตามประเภท ลงถังขยะอย่างไร ระบุว่าถังสีใด ทิ้งขยะใดบ้าง และทิ้งถูกประเภทหรือไม่
* ขยะพิษ ดำเนินการแบบถูกวิธีหรือไม่ ส่งไปกำจัดอย่างไร ทำถูกต้องตามกฎหมายและเทศบัญญัติ และหลักการสาธารณสุขหรือไม่
* การเคลื่อนย้ายขยะแต่ละชนิด ประเภท ทำตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีใบกำกับหรือไม่
* มีการป้องกันขยะไม่ให้ปนเปื้อนในสายการผลิตอาหารอย่างไร สามารถป้องกันได้ประสิทธิผลหรือไม่
* มีการป้องกันขยะจากแหล่งพัก พื้นที่รอทิ้ง โดยไม่ให้ปนเปื้อนออกไปจากบริเวณที่ระบุว่าพื้นที่รอทิ้ง อย่างไร สามารถป้องกันได้ประสิทธิผลหรือไม่
* ใครมาตรวจสอบหรือไม่ ว่าการทิ้งขยะถูกต้องและถูกวิธีการ ตามระยะเวลาที่กำหนด
* ขยะประเภทเศษอาหาร หรือที่เน่าบูดได้ ดำเนินการอย่างไร
*  ให้ตรวจสอบที่แหล่งทิ้งขยะจริง และตามบริเวณโรงอาหาร สภาพเป็นอย่างไร ถูกสุขลักษณะหรือไม่
* ให้ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจ และมีความตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้และหน้าที่หรือไม่

# ขอดูและตรวจสอบระเบียบปฏิบัติเรื่องการควบคุมแก้วและกระจก (Glass Control Procedure และ เป็น SOP)
. มีการจัดทำแผนผัง(Lay out) ของตำแหน่งแก้วครบทุกจุดใช้งานหรือไม่ ภาชนะและอุปกรณ์แก้วหายหรือแตกกลายเป็นเศษ จะได้ติดตาม ควบคุมไม่ให้ปะปนไปในอาหารที่กำลังผลิต
. กรณีมีเศษแก้วและเศษกระจกปะปนเข้าไปทำอย่างไร
. กรณีมีเศษแก้วและเศษกระจกปะปนเข้าไปในอาหารและถูกลูกค้าร้องเรียน ดำเนินการอย่างไร
. แก้วที่แตก มีขั้นตอนเก็บกวาดออกจากพื้นที่อย่างไร ใครตรวจสอบว่าไม่มีเศษแก้วหลงเหลือหรือไม่

# ขอดูและตรวจสอบระเบียบปฏิบัติเรื่องการทำความสะอาด (Cleaning Procedure และเป็น SOP)
 . มีการจัดทำแผนผังของการทำความสะอาด (Cleaning Lay Out) แล้วหรือไม่
 . มีการจัดทำแผนการทำความสะอาด (Cleaning Plans) หรือไม่ และปฏิบัติตามแผนหรือไม่ ทั้งความถี่ในการทำความสะอาด ใครเป็นผู้ปฏิบัติ และได้รับการอบรมเรื่องการทำความสะอาดมาด้วยหรือไม่
. มีอุปกรณ์การทำความสะอาดครบหรือไม่ สภาพของอุปกรณ์ จำนวนน้ำยาและประเภทของน้ำยาที่ใช้ทำความสะอาดเป็นอย่างไร มีการสุ่มทดสอบและตรวจหาเชื้อโรคหรือไม่
. มีการลงบันทึกผลการทำความสะอาด (Cleaning) หรือไม่ ใครมาตรวจสอบว่าถูกต้อง ทำจริงหรือไม่

# ขอดูและตรวจสอบระเบียบปฏิบัติเรื่องการควบคุมน้ำ (Water Control Procedure) หากโรงงานมีใช้ทั้งไอน้ำ ใช้น้ำแข็งก็ต้องควบคุมด้วยเพราะสิ่งเหล่านี้ ก่อให้เกิดการปนเปื้อนและเกิดเชื้อโรค มีผลต่อคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร และเป็น SOP หรือโปรแกรมพื้นฐาน (oPRP)
. ขอดูการกำหนด Spec ของน้ำที่ใช้ ทั้งใช้ในกระบวนการผลิต ใช้เป็นน้ำดื่ม และน้ำใช้ทั่วไป
. ตรวจดูแหล่งที่มาของน้ำ หากมีการใช้น้ำแข็ง และไอน้ำ ให้ตรวจสอบด้วย
. ตรวจดูอุปกรณ์การผลิตอยู่ในสภาพดีหรือไม่ เป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดเชื้อโรคจากน้ำหรือไม่
. ตรวจดูการจัดเก็บ ภาชนะที่ใช้จัดเก็บ หรือภาชนะบรรจุ สภาพต่างๆ
. ขอดูเกณฑ์การตรวจน้ำ
. มีการทำ Lay Out จุดที่เก็บตัวอย่างน้ำหรือไม่ และผลการตรวจและทดสอบ

# ขอดูการเรียกคืนสินค้า มีหรือไม่ และเป็นปัญหาใด ดำเนินการอย่างไร

# ขอดูระเบียบปฏิบัติเรื่องการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร (Maintenance Procedure) ในมาตรฐาน GMP มีใช้สารบางอย่างที่เป็น Food Grade หรือมีความเป็นพิษน้อย ไม่เกินกว่าปริมาณที่กำหนด หรือไม่ เช่น จารบีชนิดฟูดเกรด เป็นต้น  ดูหลักการได้จาก QMS Check List จากลิงค์ http://quality1996-quality1996.blogspot.com/   เป็นเรื่องเกี่ยวกับ ISO9001 ข้างในของBlog ที่ 4  มี QMS Check List หลักการทั้งหมดเช่นเดียวกัน

# ขอดูและตรวจสอบระเบียบปฏิบัติเรื่องการชี้บ่งและสอบกลับได้ (Identification and Traceability Procedure) ดูหลักการได้จาก QMS Check List Blog ที่ 4 ให้ Link จาก Web Blog ข้างล่าง
http://quality1996-quality1996.blogspot.com/
หลักการเหมือนกัน มองเน้นด้าน FSMS

# ขอดูระเบียบปฏิบัติเรื่องการขนส่ง(Transportation Procedure) หรือ การ Delivery มีทั้งระบุชนิดของพาหนะ ประเภทรถยนต์ ผู้ขนถ่ายสินค้า มีการทำความสะอาดรถยนต์ และอุปกรณ์ขนส่งต่างๆ ดูหลักการได้จาก QMS Check List Blog ที่ 4 ให้ Link จาก Web Blog ข้างล่าง
http://quality1996-quality1996.blogspot.com/
หลักการเหมือนกัน มองเน้นด้าน FSMS ต้องรักษาคุณภาพและสามารถถนอมอาหารไม่ให้บูดเสียตลอดการขนส่ง

# ขอดูระเบียบปฏิบัติเรื่องการฝึกอบรม (Training Procedure) ดูหลักการได้จาก QMS Check List
Blog ที่ 4 ให้ Link จาก Web Blog ข้างล่าง
http://quality1996-quality1996.blogspot.com/
หลักการเหมือนกัน มองเน้นด้าน FSMS

หมายเหตุ GMP Check List ยังเขียนไม่เสร็จ จะเพิ่มรายละเอียดเข้าไปในภายหน้าอีกครั้ง

HACCP/ ISO22000 (Food Safety Management System :FSMS):
จากนั้นการตรวจสอบระบบว่าการทำ HACCP/ISO22000 ให้ตรวจสอบต่อดังนี้
# ขอดู การวิเคราะห์อันตราย (Hazard Analysis)
# ขอดูการทำแผนการวิเคราะห์จุดอันตรายและควบคุมจุดวิกฤต(HACCP Plans)
# ตรวจสอบค่า CL (Critical Limit)
# ตรวจสอบการปฏิบัติของ HACCP Plans
# ตรวจสอบความถูกต้องของ  HACCP Plans
# ตรวจสอบ HACCP Plans ว่าทำครบถ้วน หรือไม่
# ทบทวนแผน HACCP อย่างไร เมื่อไร
# ทวนสอบ (Verification) แผน HACCP ช่วงไหน และมีการรับรองหรือไม่ ถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่
# ดำเนินการถึงสภาพการใช้ได้ (Validation) ของแผนงาน HACCP เมื่อไร
# ขอดูระเบียบปฏิบัติเรื่องการตรวจและการทดสอบ (Inspection and Test Procedure) รวมทั้งมีการตรวจจับโลหะด้วยเครื่อง Metal Detector อื่นๆ ดูหลักการได้จาก QMS Check List  สามารถกด Link ได้ http://quality1996-quality1996.blogspot.com/  หลักการคล้ายๆกัน

 # ขอดูระเบียบปฏิบัติเรื่องการควบคุมเอกสาร (Document Control Procedure) ดูหลักการได้จาก QMS Check List Blog ที่ 4 ให้ Link จาก Web Blog ข้างล่าง
http://quality1996-quality1996.blogspot.com/

 # ขอดูระเบียบปฏิบัติเรื่องการควบคุมบันทึก (Record Control Procedure) ดูหลักการได้จาก QMS Check List Blog ที่ 4 ให้ Link จาก Web Blog ข้างล่าง
http://quality1996-quality1996.blogspot.com/
หลักการเหมือนกัน มองเน้นด้าน FSMS

# ระเบียบปฏิบัติเรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด อุปกรณ์และ Device (Calibration Procedure) ดูหลักการได้จาก QMS Check List  Blog ที่ 4 ให้ Link จาก Web Blog ข้างล่าง
http://quality1996-quality1996.blogspot.com/
หลักการเหมือนกัน มองเน้นด้าน FSMS หรือเครื่องมือวัดที่มีผลต่อด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร

# ขอดูระเบียบปฏิบัติเรื่องผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (Non-Conformity Procedure or Hold
 ดูหลักการได้จาก QMS Check List Blog ที่ 4 ให้ Link จาก Web Blog ข้างล่าง
http://quality1996-quality1996.blogspot.com/
หลักการเหมือนกัน มองเน้นด้าน FSMS

# ขอดูระเบียบปฏิบัติเรื่องการเรียกคืนสินค้า (Product Recall Procedure) ดูหลักการได้จาก QMS Check List Blog ที่ 4 ให้ Link จาก Web Blog ข้างล่าง
http://quality1996-quality1996.blogspot.com/
หลักการเหมือนกัน มองเน้นด้าน FSMS

•# ขอดูระเบียบปฏิบัติเรื่องลูกค้าร้องเรียนและเคลม (Customer Complaint and Claim Procedure) ดูหลักการได้จาก QMS Check List Blog ที่ 4 ให้ Link จาก Web Blog ข้างล่าง
http://quality1996-quality1996.blogspot.com/
หลักการเหมือนกัน มองเน้นด้าน FSMS

# ขอดูเรื่องการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน (Corrective and Preventive Action Procedure) ดูหลักการได้จาก QMS Check List  Blog ที่ 4 ให้ Link จาก Web Blog ข้างล่าง
http://quality1996-quality1996.blogspot.com/
หลักการเหมือนกัน มองเน้นด้าน FSMS
# ตรวจสอบดูการทวนสอบและเฝ้าระวัง (Monitoring) ปัญหาและแผนงานต่างๆ ได้มีการดำเนินการอย่างไร

# ขอดูระเบียบปฏิบัติเรื่องการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit Procedure) ดูหลักการได้จาก QMS Check List Blog ที่ 4 ให้ Link จาก Web Blog ข้างล่าง
http://quality1996-quality1996.blogspot.com/
หลักการเหมือนกัน มองเน้นด้าน FSMS
# ขอดูระเบียบปฏิบัติเรื่องการประชุมทบทวนงานบริหารคุณภาพ (Management Review Meeting Procedure) ดูหลักการได้จาก QMS Check List Blog ที่ 4 ให้ Link จาก Web Blog ข้างล่าง
http://quality1996-quality1996.blogspot.com/
หลักการเหมือนกัน มองเน้นด้าน FSMS หรือ ISO22000

วันนี้นอกจากเรื่องGMP/HACCP ขอพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยและอุบัติเหตุสักนิด ผู้เขียนจึงเตือนมายังผู้ประกอบการที่ยังไม่เข้าใจ หรือไม่ทราบ อย่างน้อยก็เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมก็ยังได้

* ผู้เขียนขอแนะนำทุกๆบริษัท โดยเฉพาะของคนไทย ควรมีผู้บริหารไปอบรม จป.ผู้บริหาร และส่งพนักงานไปอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน มิฉะนั้นเวลาเกิดอุบัติเหตุ และเรื่องเข้าถึงกองทุนเงินทดแทน เจ้าหน้าที่จะมาตรวจสอบที่สถานประกอบการ ที่ไม่มี จปว. จะเรียกขอ หรือขอดูการอบรมของผู้บริหารและของหัวหน้างานเกี่ยวกับความปลอดภัย หากไม่มีหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย จะถูกปรับเป็นเงินมากโข เรียกว่าหลายแสนบาทก็มีแล้ว จัดอบรมดีกว่า เวลาเกิดเรื่องจะได้ไม่ยุ่งยาก ยิ่งอะไรที่เกี่ยวกับราชการ หรือกฎหมาย เรียกว่าเหนื่อยมากๆ

* ยิ่งโรงงานหรือบริษัทที่มีพนักงานตั้งแต่ 100 คน (ไม่ใช่ทำบุญร้อยวันนะ แต่เกิดอุบัติขึ้นมา ก็ใช่เลย)
ต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ หรือ จปว. รวมทั้งบริษัท ที่มีผู้บริหารกลุ่มเดียวกัน หรือมีหลายโรงงานในรั๊วเดียวกัน นับจำนวนพนักงานรวมกันครบ 100 คน ก็เข้าข่าย ลักษณะแบบนี้ยังมีอีกหลายแห่ง หากเกิดอุบัติเหตุ จะถุกตรวจสอบเข้ม และปรับหนักพอสมควร ทำให้ถุกต้อง ปลอดภัยและสบายใจ

* ปัจจุบันโรงงานญี่ปุ่นมาตั้งที่ไทย มักมีพนักงานไม่ถึง 50 คน ไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยด้านเทคนิค ไม่ต้องมี จปว. มักเป็นโรงงานขนาดเล็ก ผลิตชิ้นส่วน หรือ สินค้า ส่งกลับไปให้บริษัทแม่ที่ญี่ปุ่น
แต่นิยมใช้เครื่องที่อัตโนมัติมากขึ้น พนักงานหนึ่งคน คุม 6-8 เครื่องจักรที่ใช้ผลิต ไม่เหมือนแต่ก่อน หนึ่งเครื่องใช้คนคุม 3-4 คน ข้อดีโรงงานญี่ปุ่น คือ เน้น 5 ส และตระหนักถึงเรื่องอุบัติเหตุ เราควรนำสิ่งดีๆมาประยุกต์ใช้กับพนักงานคนไทย

In-House Training 
หลักสูตร Internal Auditor: GMP สำหรับโรงงานทั่วไป สอนวันเดียว จำนวนผู้เข้าอบรม 40 ท่าน 
หลักสูตร Overview GMP and HACCP  สอนวันเดียว ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม
หลักสูตร Review Internal Auditor : GMP/HACCP สอนวันเดียวสำหรับทบทวน 
หลักสูตร New Internal Auditor : GMP/HACCP  สอนสองวัน  
Click ที่  http://ksnationconsultant.blogspot.com/
ทีมงานพร้อมให้คำปรึกษา ติดต่อคุณณัช: E-Mail: ksnationconsultant@hotmail.com 
Mobile:  081 3029339, 083 2431855 เขียนต่อคราวหน้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น