วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2555

IATF16949 Check List

บริษัท เค เอส เนชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด
KS NATION CONSULTANT CO.,LTD.
เลขที่ 823/28  ถนนพรหมาสตร์  ตำบลบางปลาสร้อย  อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  20000
ติดต่อ K.NAT K.Sun Mobile: 081 3029339, 083 2431855
E-Mail:  ksnationconsultant@hotmail.com, isobible@gmail.com   
Bangkok Fax: 02 7441859
Line ID: iatf16949

ให้คำปรึกษาและอบรมทุกระบบ ISO
การปรับเข้าสู่เวอร์ชั่นใหม่ของ ISO14001:2015 โครงการพิเศษ
เพียง 30,000 บาท ใน 6 Mandays
มีอบรมและออกใบ Training Certificate 
ให้สำหรับผู้เข้าอบรมจริง ดังนี้
1 อบรมข้อกำหนด(Requirements of ISO14001:2015) 
อบรมความเสี่ยงและประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Risk and Aspect Evaluation)
อบรม Internal Auditor of ISO14001:2015 
สี่หลักสูตร สามวัน 
2 ให้คำปรึกษาและช่วยทบทวนการควบคุมและจัดทำเอกสาร 
มีแบบฟอร์มช่วยจัดทำเพื่อเข้าสู่ New Version อีก 3 Mandays
รวมเป็นหกวันของโครงการปรับสู่นิวเวอร์ชั่น ISO14001:2015 
KS Nation Consultant Co.,Ltd.
Tel: 081 3029339, 083 2431855
E-Mail: ksnationconsultant@hotmail.com
              isobible@gmail.com


โครงการพิเศษจาก OHSAS18001:2007
ปรับเข้าสู่มาตรฐานใหม่ ISO45001 
เพียง 30,000 บาท ใน 6 Mandays
มีอบรมและออกใบ Training Certificate 
ให้สำหรับผู้เข้าอบรมจริง ดังนี้
1 อบรมข้อกำหนด(Requirements of ISO45001) 
อบรมความเสี่ยง (Risk Assessment)
อบรม Internal Auditor of ISO45001
สามหลักสูตร สามวัน 
2 ให้คำปรึกษาและช่วยทบทวนการควบคุมและจัดทำเอกสาร 
มีแบบฟอร์มช่วยจัดทำเพื่อเข้าสู่ New Version อีก 3 Mandays
รวมเป็นหกวันของโครงการปรับสู่มาตรฐานใหม่ 


การปรับเข้าสู่เวอร์ชั่นใหม่ของ ISO9001:2015 
เพียง 35,000 บาท ใน 7 Mandays
มีอบรมและออกใบ Training Certificate 
ให้สำหรับผู้เข้าอบรมจริง ดังนี้
1 อบรมข้อกำหนด(Requirements of ISO9001:2015) 
อบรมการบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพ 
(Risk Management)
อบรม Internal Auditor of ISO9001:2015 
สามหลักสูตร สามวัน 
2 ให้คำปรึกษาและช่วยทบทวนการควบคุมและจัดทำเอกสาร 
มีแบบฟอร์มช่วยจัดทำเพื่อเข้าสู่ New Version อีก 4 Mandays
รวมเป็นเจ็ดวันของโครงการปรับสู่นิวเวอร์ชั่น ISO9001:2015 
สำหรับองค์กรที่ไม่เคยจัดทำระบบมาก่อน สอบถามเพิ่มเติม

อบรมภายในราคาพิเศษทุกหลักสูตร:
หลักสูตร Logical Thinking อบรมหนึ่งวัน 

ISO9001:2015 New Version และ IATF16949:2016 
หลักสูตรข้อกำหนด Requirements     
หลักสูตร Risk Management for New Version
หลักสูตรผู้ตรวจติดตามภายใน Internal Auditor
EMS ISO14001:2015 New Version
หลักสูตรข้อกำหนด Requirements of ISO14001:2015 New Version    
หลักสูตร Risk Management of ISO14001:2015 
หลักสูตรผู้ตรวจติดตามภายใน Internal Auditor
OHS 
หลักสูตรข้อกำหนด Requirements of ISO45001:201X For New Standard    
หลักสูตร Risk Management of ISO45001:201X
หลักสูตรผู้ตรวจติดตามภายใน Internal Auditor

ออก Training Certificate ผู้เข้าอบรมจริง
วันที่อบรมสามารถอบรมแยกจากกันคนละเดือนหรือตามความสะดวก

โครงการ GMP
สนใจทำ จีเอพี อย.KS ให้คำปรึกษา จัดทำระบบ และอบรมภายใน ระยะเวลา 3 เดือน เข้าให้คำปรึกษา
จำนวน 6 Mandays ราคาเบ็ดเสร็จเพียง 24,000 บาท
พร้อมอบรมหลักสูตร
1 มาตรฐานจีเอ็มพี (GMP Standard)
2 การเขียนเอกสาร การจัดทำโปรแกรมพื้นฐาน (PRP) และระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
ผู้ตรวจติดตามภายใน (Internal Auditor of GMP)
และทำการตรวจประเมินเบื้องต้นแบบ Pre-Audit 

สนใจทำปรับระบบเป็น ISO9001:2015 และ/หรือ ISO14001:2015 New Version
KS ให้คำปรึกษา จัดทำระบบ และอบรมภายใน ระยะเวลา 3-6 เดือน เข้าให้คำปรึกษาราคาพิเศษ
พร้อมอบรมหลักสูตรแบบควบรวมระบบ (Integrated Management Systems)
หลักสูตรข้อกำหนด ISO9001:2015 และ/หรือ ISO14001:2015 (Requirements)  
หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพ และ/หรือสิ่งแวดล้อม (Risk Management)
การบริหารกลยุทธ์ การตั้งค่าเป้าหมาย การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง (SWOT) 
ทบทวนระบบเอกสาร และระเบียบปฏิบัติการ (Procedures)
หลักสูตรผู้ตรวจติดตามภายใน (Internal Auditor of ISO9001:2015 & ISO14001:2015)
ทำการตรวจประเมินเบื้องต้นแบบ Pre-Audit 

สำหรับโรงงานที่ไม่ได้รับรอง ISO มาก่อน พิจารณาเป็นกรณี (Case by Case)
สนใจทำระบบ ISO14001:2015 New Version
KS ให้คำปรึกษา จัดทำระบบ และอบรมภายใน ระยะเวลา 3-5 เดือน เข้าให้คำปรึกษาราคาพิเศษ
พร้อมอบรมหลักสูตร
1 ข้อกำหนด ISO14001:2015 (Requirements of ISO14001)
2 กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Laws)
3 ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม (Environmental Aspect)
4 การบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (Risk Management of ISO14001)
5 ผู้ตรวจติดตามสิ่งแวดล้อมภายใน (Internal Auditor of ISO14001:2015)
และทำการตรวจประเมินเบื้องต้นแบบ Pre-Audit 

สนใจทำระบบ ISO9001:2015 New Version
KS ให้คำปรึกษา จัดทำระบบ และอบรมภายใน ระยะเวลา 4-6 เดือน เข้าให้คำปรึกษาราคาพิเศษ 
พร้อมอบรมหลักสูตร
1 ข้อกำหนด ISO9001:2015 (Requirements of ISO9001)
2 การบริหารกลยุทธ์ การตั้งค่าเป้าหมาย และการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง (SWOT)
การบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพ (Risk Management of ISO9001)
4 ผู้ตรวจติดตามภายใน (Internal Auditor of ISO9001:2015)
5 อบรม 5 Core Tools เบื้องต้นเพื่อเตรียมต่อยอดเป็น IATF16949:2016 
และทำการตรวจประเมินเบื้องต้นแบบ Pre-Audit 

คุณภาพเป็นเลิศ  ราคาพอเพียง  ลูกค้าพึงพอใจ
823/28 ถนนพรหมาสตร์ อำเภอเมือง ชลบุรี    
081 3029339, 083 2431855 
โทรสาร 02 7441859
ksnationconsultant@hotmail.com 
หรือที่ isobible@gmail.com

ออกใบ Certificate ให้ผู้เข้าอบรมจริงทุกท่าน ค่าฝึกอบรมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

In-House Training and Consulting
ให้คำปรึกษา จัดทำระบบ อบรมภายใน
ISO9001:2015, ISO14001:2015, OHSAS18001:2007, ISO50001
Risk Management of ISO31000/ Follow of ISO New Version
Internal Audit of ISO19011
Environmental Legal/ Aspect/ Risk Assessment 
IATF16949:2016 (TS)/ 8D/ Why Why Analysis
APQP, PPAP, FMEA, MSA, SPC (Integrated 5 Core Tools)
GMP/HACCP/ BRC/IFS/ ISO/FSSC 22000 
GMP Asean/ GMP EU/ Primary GMP
ISO13485, ISO17025, ISO45001, ISO22301 (BCM)
Genius MR (Task of QMR/EMR/OHSMR/EnMR)
SA8000/ ISO26000/ TL9000/ AS9100
The Manager and The Leader (ผู้จัดการและผู้นำ)
Genius Supervisory (หัวหน้างานยอดเยี่ยม)
การสื่อสารสัมฤทธิ์ผล (แนวทางของ ISO และ HO REN SO) 
การเพิ่มผลผลิตแบบ Daily Management
การสอนงานแบบ JI  (Job Instruction) 
Document Writing, 5S, Walk Rally
บรรยายหลักสูตรต่างๆและออกแบบหลักสูตรตามที่ท่านต้องการ

ทีมงานพร้อมจัดทำ Pre-Audit, Special Internal Audit และ Supplier Audit
การรวมระบบต่างๆเข้าด้วยกัน
สนใจติดต่อที่ K. Nat, K. Sun
E-Mail : ksnationconsultant@hotmail.com; Mobile :081 3029339, 083 2431855

ออกใบ Certificate ให้ผู้เข้าอบรมจริงทุกท่าน ค่าฝึกอบรมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
ISO9001: 2015, ISO/TS16949, ISO13485 QMS - Medical Devices
link ดูจาก   http://quality1996-quality1996.blogspot.com/
GMP/HACCP/FSSC/ISO22000/ISO17025  link ดูจาก  http://qualitysolving.blogspot.com/
ISO14001, OHSAS18001, SA8000  link ดูจาก  http://safetysolving.blogspot.com/
Check List of ISO (MS):link ดูจาก  http://McQMRtraining-McQMR.blogspot.com/
หรือ SA8000 Check List link ที่    http://McQMRTraining.blogspot.com/

สำหรับโรงงานที่ต้องการควบคุมและกำจัดสัตว์รบกวนและสัตว์พาหะ ทั้งแมลง ปลวก นก หนูต่างๆสามารถติดต่องาน Pest Control โดย Click:   http://www.nanoherb.com
อบรมภายในราคาพิเศษ 
สำหรับลูกค้า KS Nation Consultant Co.,Ltd.
Tel: 081 3029339

บทความด้านระบบการจัดการต่างๆของ McQMR และ Soonthorn  Ngamprompong หรือ                   ของสุนทร งามพร้อมพงศ์ (อาจารย์ศรราม) เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท KS NATION CONSULTANT CO.,LTD. ห้ามสำเนาและคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาต Copy Right, All Rights Reserved.   

กรณีสงสัยสอบถามได้ที่ E-Mail: ksnationconsultant@hotmail.com ฟรี 
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ สู่ "โซเชียล ไอโซ่ (Social ISO) เพื่อนแท้ที่แปลกหน้า"

In-House Training
"as your require"
http://ksnationconsultant.blogspot.com/
หลักสูตรอบรม วัน/ที่บรรยายประจำ  
หลักสูตรข้อกำหนด ISO9001:2015 New Version    
หลักสูตรข้อกำหนด ISO14001:2015 New Version 
หลักสูตรการเตรียมตัวและปรับเปลี่ยนเข้าสู่มาตรฐาน ISO9001:2015 
หลักสูตรการเตรียมตัวและปรับเปลี่ยนเข้าสู่มาตรฐาน ISO14001:2015 
หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง ISO31000 Risk Management  
หลักสูตรข้อกำหนด IATF16949:2016
หลักสูตรข้อกำหนด OHSAS18001:2007
หลักสูตรข้อกำหนด GMP Codex
หลักสูตรข้อกำหนด HACCP
10 หลักสูตรข้อกำหนด ISO22000 FSMS บรรยาย วัน
11 หลักสูตรข้อกำหนด FSSC/ISO22000
12 หลักสูตร Risk Management in Food Factory
13 หลักสูตรข้อกำหนด ISO/TS22002-1
14 หลักสูตรข้อกำหนด BRC issue 7 & issue 6
15 หลักสูตร Pest Control in Factory
16 หลักสูตร Food Allergen Control
17 หลักสูตร Internal Auditor of GMP/HACCP
18 หลักสูตรข้อกำหนด ISO22301 BCM
19 หลักสูตรข้อกำหนด SA8000
20 หลักสูตร มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.)
21 หลักสูตรข้อกำหนด ISO50001 EnMS บรรยาย 1 วัน  
22 หลักสูตรเทคนิคการจัดทำเอกสารตามระบบ ISO
23 หลักสูตร Document Writing
24 หลักสูตรข้อกำหนด ISO13485:2012 Medical Devices
25 หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงด้านเครื่องมือแพทย์ ISO14971 
26 หลักสูตร APQP
27 หลักสูตร PPAP
28 หลักสูตร FMEA
29 หลักสูตร Problem Solving By 8D, Why-Why & FMEA
30 หลักสูตร Root Cause Analysis and Corrective/ Preventive By 8D  
31 หลักสูตร Why Why Analysis
32 หลักสูตร HO REN SO บรรยาย วัน
33 หลักสูตร การสื่อสารแบบมีประสิทธิภาพ
34 หลักสูตร Environmental Laws
35 หลักสูตร Occupational Health and Safety Laws
36 หลักสูตร Environmental Occupational Health and Safety Laws 
37 หลักสูตร Aspect Identification and Evaluation of ISO14001
38 หลักสูตร Risk Assessment of OHSAS18001
39 หลักสูตร Aspect & Risk Identification and Evaluation of ISO14001/OHSAS18001
40 หลักสูตร ISO45001:2016 กำลังจะเปิดเป็นหลักสูตรใหม่ ขณะนี้ยังเป็น CD Stage
41 หลักสูตร Integrated Management Systems: IMS ทุกระบบ ISO
     (รวมได้ทุกมาตรฐาน: ISO9001/ISO14001/OHSAS18001/IATF16949/ISO50001/  
     ISO20000/ISO27001/ISO22301/GMP/HACCP/FSSC/ISO22000/BRC/IFS)
42 หลักสูตร Coaching the Trainer
43 หลักสูตร Genius Supervisory เน้นหัวหน้างาน สอนเป็น ควบคุมดี กำลังเป็นที่นิยมมาก
44 หลักสูตร Genius Leadership กำลังเป็นที่นิยมมาก
45 หลักสูตร Effective QMR/ EMR/ OHSMR ของแต่ละมาตรฐาน
46 หลักสูตร The Manager
47 หลักสูตร การบริหารคุณภาพทั้งองค์กร (TQM)
48 หลักสูตร Introduction of Six Sigma
49 หลักสูตร Quality Management Principles (QMP) กำลังเป็นที่นิยมมาก
50 หลักสูตร กิจกรรมกลุ่มย่อย QCC
51 หลักสูตร การผลิตแบบ LEAN
52 หลักสูตร 5ส พื้นฐาน
53 หลักสูตร 5S สำหรับคณะกรรมการ กำลังเป็นที่นิยมมาก
54 หลักสูตร 5S Audit Technique
55 หลักสูตร การจัดการลดต้นทุนการผลิต กำลังเป็นที่นิยมมาก
56 หลักสูตร การบริหารคลังสินค้าเบื้องต้น 
57 หลักสูตร Supply Chain Management and Logistic
58 หลักสูตร Key Performance Indicator (KPI)
59 หลักสูตร ข้อกำหนด ISO/IEC17025 Laboratory Accreditation
60 หลักสูตรข้อกำหนด ISO/IEC20000:2011 IT Service Management
61 หลักสูตรข้อกำหนด ISO/IEC27001 ISMS
62 หลักสูตร จิตสำนึก (Awareness) ด้านระบบบริหารต่างๆทุกมาตรฐาน
      (ได้ทุกมาตรฐาน: ISO9001/ISO14001/OHSAS18001/IATF16949/ISO50001/  
     ISO20000/ISO27001/ISO22301/GMP/HACCP/FSSC/ISO22000/BRC/IFS)
63 หลักสูตร Review Internal Auditor of ISO ทุกมาตรฐานแบบ วัน
       (ได้ทุกมาตรฐาน: ISO9001/ISO14001/OHSAS18001/IATF16949/ISO50001/  
     ISO20000/ISO27001/ISO22301/GMP/HACCP/FSSC/ISO22000/BRC/IFS)
64 หลักสูตร Internal Auditor of HACCP แบบ 1 วัน
65 หลักสูตร Internal Auditor of GMP & HACCP แบบ วัน
66 หลักสูตร Review Internal Auditor of ISO ทุกมาตรฐาน แบบ 1 วัน
หลักสูตรอบรม วัน/ ที่บรรยายประจำ
67 หลักสูตรการตีความข้อกำหนดของ IATF16949 บรรยายตีความแบบ 1-2 วัน
68 หลักสูตร Internal Auditor of ISO9001
69 หลักสูตร Internal Auditor of ISO/TS16949
70 หลักสูตร Internal Auditor of ISO14001
71 หลักสูตร Internal Auditor of OHSAS18001
72 หลักสูตร Internal Auditor of ISO9001 & ISO14001
73 หลักสูตร Internal Auditor of 9001 & OHSAS18001
74 หลักสูตร Internal Auditor of  ISO14001 & OHSAS18001
75 หลักสูตร Internal Auditor of  ISO9001 & ISO14001 & OHSAS18001
76 หลักสูตร Internal Auditor of  ISO9001 & GMP & HACCP
77 หลักสูตร Internal Auditor of  ISO9001 & ISO14001 & GMP & HACCP
78 หลักสูตร Internal Auditor of HACCP
79 หลักสูตร Internal Auditor of GMP & HACCP
80 หลักสูตร Internal Auditor of FSSC/ISO22000 บรรยาย 2 วัน
81 หลักสูตร Effective QMR & EMR 
82 หลักสูตร Effective EMR & OHSMR
83 หลักสูตร Effective QMR & EMR & OHSMR  แบบ 2 วัน
84 หลักสูตร Integrated Management Systems: IMS ทุกระบบ ISO บรรยายรวมระบบ
      (ได้ทุกมาตรฐาน: ISO9001/ISO14001/OHSAS18001/IATF16949/ISO50001/  
     ISO20000/ISO27001/ISO22301/GMP/HACCP/FSSC/ISO22000/BRC/IFS)
85 หลักสูตร Internal Auditor of BRC
86 หลักสูตร MSA แบบ 2 วัน
87 หลักสูตร SPC แบบ 2 วัน
88 หลักสูตร Train the Trainer บรรยาย วัน 
89 หลักสูตรอื่นๆบรรยายสองถึงสามวัน ที่ออกแบบให้ประยุกต์ใช้งานจริง เพื่อความเหมาะสมและตรงกับความต้องการ
สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไข ติดต่อ K.Nat 081 3029339, K.Sun 083 2431855
สำหรับลูกค้าเก่าของ KS มีราคาพิเศษสุดๆ ตามโบชัวร์ที่จัดส่งไปให้

บริษัทให้คำปรึกษาและฝึกอบรมทุกระบบ/มาตรฐาน และกิจกรรมต่างๆ
Walk Rally เน้นพื้นที่ ระยอง กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี เขาใหญ่/นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี ขอนแก่น นครสวรรค์ ลำปาง และเชียงใหม่  

ตั้งแต่ปี 2013 ถึงปัจจุบัน ผู้เขียนและทีมงานร่วมงานกับ KS Nation Consultant Co.,Ltd. เป็นผู้บรรยายประจำในระบบการจัดการต่างๆ และเป็น Lecturer/Instructor/ External Trainer ให้กับองค์การและกับ Certification Bodies โดยประสบการณ์จริงจากชีวิตทำงานในโรงงานและหน่วยงานต่างๆ :บทความ ISO9001: 2015, ISO/IATF16949  
สามารถ link ดูจาก http://quality1996-quality1996.blogspot.com/
บทความ GMP/HACCP/ISO22000 สามารถ link ดูจาก  http://qualitysolving.blogspot.com/
บทความ ISO14001, OHSAS18001, SA8000 สามารถ link ดูจาก 
http://safetysolving.blogspot.com/
หลักสูตรอื่นๆ
หลักสูตรการเพิ่มผลผลิตแบบ Daily Management สอนหนึ่งวัน ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตรการจัดการโรงงานด้วย 5 ส สอนหนึ่งวัน ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตรภาวะผู้นำของหัวหน้างาน (Leadership in the Leader/Supervisor) มูลเหตุปฎิเสธไม่ได้ว่า
           ปัญหาการทำงานจริง ชีวิตจริงในโรงงานหลายส่วนเกิดจากทัศนคติและการแก้ไขปัญหาเฉพาะ
           หน้าจากหัวหน้างานรวมทั้งพนักงาน สอนหนึ่งวัน ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้ารับการอบรม  
หลักสูตร To Be Management Representative (QMR+EMR+OHSMR+Food Safety Team 
           Leader) : เพื่อศึกษาข้อกำหนด ISO และระบบงานของตัวแทนฝ่ายบริหารที่ทุกฝ่ายเกี่ยวข้อง 
           สอนหนึ่งวัน ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้ารับการอบรม
กิจกรรมต่าง :Walk Rally : กาญจนบุรี เขาใหญ่ ขอนแก่น ราชบุรี ปราจีนบุรี ระยอง อื่นๆ

เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ สู่ "โซเชียล ไอโซ่ (Social ISO) เพื่อนแท้ที่แปลกหน้า"
ผู้เขียนทยอยจัดทำ Check List ของ IATF16949:2016 

ด้านล่างขอนำภาพงาน BOI Fair 2011 มาลงให้อ่านก่อน โดยงาน BOI Fair 2011 ซึ่งเลื่อนมาจัดระหว่างวันที่ 5-20 มกราคม 2012 (ปกติ 10 ปีจึงจะจัดสักครั้ง) เพราะปีที่แล้วกรุงเทพเกิดน้ำท่วมใหญ่ (Bangkok Water Flood) งานแสดงจัดที่ริมทะเลสาบ ของเมืองทองธานี
            
ผู้เขียนจะทยอยนำภาพมาลงให้ชม ในงานมีออกบู๊ทจากบริษัทต่างๆ เดินเข้าไปเห็น TOYOTA, FORD, NISSAN, ISUZU บริเวณทางเข้าพบ SCG, PTT มองไปทางซ้ายพบ Panasonic, HITACHI, TOSHIBA, Cannon  เข้าไปข้างในเรื่อยๆพบโซนของ Daikin 
ส่วนของรถมอเตอร์ไซด์ก็มี เช่น คาวาซากิ เดินต่อไปด้านในก็จะพบ CP, บู๊ทกระทิงแดงซึ่งนำรถแข่งฟอร์มูล่ามาโชว์ 

พูดถึงเครื่องดื่มกระทิงแดง ทราบว่ารวยติดอันดับ 2 (ถ้าจำไม่ผิด)ของประเทศไทย รองจากเจ้าสัวธานินทร์ จาก CP (อันดับหนึ่ง) ความคิดยังฝังใจกับโฆษณาเก่าชุดหนึ่งที่เน้น ดื่มแล้วซู่ซ่าาาา สินค้าขายไม่กี่สิบบาท แต่รวยมหาศาล คงเพราะส่งออกทั่วโลก ผู้เขียนก็ไม่เคยดื่มเครื่องดืมชูกำลังเลยในชีวิตแม้แต่ขวดเดียว แต่ตามปั๊มน้ำมัน พบเห็นคนขับรถบรรทุกนิยมมาก เคยไปต่างประเทศ พบเห็นคนดื่มกระทิงแดง แต่งตัวดูไฮโซมากๆ ถึงว่าพวกนี้ทำให้เจ้าสัววิทยาก็รวยขึ้นทุกปีๆ แต่บ้านเราน่าจะเปรียบเปรยเป็นพวกเสก โลโซ หมายถึง โลโซจริงๆ ก็ประเภทขับรถบรรทุก ถอดเสื้อ ใส่ร้องเท้าแตะ หรือไม่ใส่แตะ แบร์ฟุตก็มี แต่วันนี้ยังไม่พูดถึงพวกเมาโซ(เซ) ก็ช่วยให้เจ้าสัวเจริญ จากเบียร์ช้าง คิดว่าน่าจะติดอันดับสามหรือ ? ขอให้ทุกคนภูมิใจได้ จะไฮโซ หรือ โลวโซ ก็นิยมรับประทานมาม่า ช่วยๆกันนะครับ เพื่อให้ธุรกิจบะหมี่ขึ้นมาติดอันดับสี่ สินค้าพวกนี้ หากคิดด้านมาร์จิน(Margin) ถือว่าต่ำกว่าอุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ทำไมเจ้าสัวจากกลุ่มยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ติดอันดับต้นๆเหมือนธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่ม

BOI Fair 2011: Jan.5-20,2012, Thailand
บรรยากาศงานช่วงค่ำ
    
ผู้เขียนเดินดูรอบบริเวณงาน BOI Fair ไปพบภาพของในหลวงที่นำมาจัดแสดงโชว์และจำหน่ายของ คุณธีระพันธุ์ ลอไพบูลย์ (อ.กวง) www.thuleethai.org โดยผู้เขียนใช้กล้องดิจิตอลธรรมดาถ่ายออกมา ไม่แน่ใจว่าภาพจะสวยแบบต้นฉบับหรือไม่ ของคุณธีระพันธุ์ มีทั้งขนาดเล็กและภาพขนาดใหญ่มาก สนใจก็ไปสอบถามที่ชมรมธุลีไท 087-6708006 ผู้เขียนก็ขอข้อมูลเจ้าหน้าที่มาเพียงคร่าวๆ
ผู้เขียนจะทยอยนำภาพงาน BOI Fair2011 มาให้ชมนะครับKing of Thailand ขอทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง
แสดงโชว์โดย www.thuleethai.org (อาจารย์กวง)

SCG at BOI Fair 2011 จัดที่ริมทะเลสาบ เมืองทองธานี
Check List บางส่วนที่ถามเช่นเดียวกันกับ ISO9001 เหมือนกับที่เขียนใน Web Blog ที่ 4 : QMS Check List สามารถ link ดูจาก http://quality1996-quality1996.blogspot.com/ ซึ่งก็เป็นของ TS16949 ทั้งหมดด้วย
หรือดูจาก Web Page ISO 9001 Check List ของ Web Google Site นี้:
https://sites.google.com/site/mcqmrtraining/

คู่มือคุณภาพหรือ QM (ถ้ามีจัดทำ ISO9001:2015 จึงจะขอดู แต่ไม่มีก็ได้ แต่ IATF16949:2016 ต้องมีและทำ) คำถามความเสี่ยง (Risk) ให้ดูที่บล๊อคเกอร์ http://quality1996-quality1996.blogspot.com/
และบอกใบ้ Check Lists ของ ISO9001:2015 นำไปเป็นของ IATF16949:2016 ได้ทั้งหมด ไปเพิ่มต้องมี QM, Preventive Action และส่วนย่อยอีกหลายส่วน 

ส่วน Check List ที่จะทำเพิ่มเข้าไปเป็นของ IATF16949 เช่น
* การควบคุม Engineering Specification ให้ทำในระยะเวลา 10 วันทำการ (Working Day)
* ขอดูคู่มือแผนฉุกเฉิน ต้องเขียนหรือระบุครบทุกสถานการณ์ ทั้งกรณีน้ำท่วม ไฟไหม้ ก๊าซระเบิด สารเคมีหกรั่วไหล เครื่องจักรเสีย แรงงานประท้วง หรือเหตุการณ์ใหย่ที่ส่งผลกระทบอย่างแรง ทำให้แผนการผลิต และส่งชิ้นงานออกไป Supply ไม่ทัน
* ขอดูแผนฉุกเฉิน (Contingency Plan) กำหนดไว้อย่าง กรณีน้ำท่วมโรงงานดำเนินการอย่างไร (ปี 2012 จะพบกับวิกฤตน้ำท่วมอีกหรือไม่ ยังมีความเสี่ยง ต้องบริหารความเสี่ยงด้วย)
ตอนเป็น ISO9001:2008 ไม่มีเรื่องนี้ แต่พอเป็นเวอร์ชั้น 2015 มีเพิ่มเรื่องนี้ ทำให้ ISO9001:2015 และ IATF16949:2016 ทำในเรื่องเดียวกัน ทำให้ง่ายขึ้นมาก
* ตัวแทนฝ่ายลูกค้า เป็นใคร(ฝ่ายใด) ตำแหน่งใด กำหนดบทบาทหน้าที่ชัดเจนหรือไม่
* ต้องมีข้อกำหนดฌเฉพาะของลูกค้า (Customer Specification Requirements) นำมาพิจารณาความเสี่ยงและโอกาสเกิด
* มีคู่มือ APQP
* มีคู่มือ PPAP
* มีคู่มือ MSA และการทำ MSE
* มีคู่มือ SPC
* มีคู่มือ FMEA
* ขอดูรายงานต่างๆ เช่น 8D Report, Claim Report, NC Report, Internal Audit Report และ Management Review Report
* เน้นเรื่อง Training ที่ต้องเข้มงวดในด้าน Competence, Skill, Education และ Experience ขอดุระเบียบปฏิบัติหรือคู่มือการฝึกอบรม ขอดู JD ดูแผนการฝึกอบรม และประวัติการฝึกอบรม

หลักฐานที่ผู้ตรวจติดตามภายในไปตรวจประเมินว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดหรือไม่ กรณีพบว่าไม่สอดคล้อง ถือว่าบกพร่อง หลักฐานที่ต้องไปติดตามดู เช่น
X เอกสาร เช่น ระเบียบปฏิบัติ ขั้นตอนการทำงาน ข้อกำหนดของฝ่ายออกแบบ (Specification)
     ข้อมูลจาก APQP, PPAP ตรวจ ARR
X บันทึก เช่น ใบสั่งผลิต แผนการฝึกอบรม ใบแจ้งซ่อม  ประวัติเครื่องจักร ใบสั่งซื้อ 
     ใบตรวจสอบงาน ใบวิเคราะห์ปัญหา 
      ด้วยสถิติ (SPC) การใช้ FMEA, บันทึกเกี่ยวกับ MSA และ MSE
X  คำตอบ และผลจากการทำงานจริง ณ หน้างาน
X  สภาพจริงจากเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือวัด สินค้าที่ผลิต

X  ใบ CAR, NCR, DAR ขององค์กร เป็นต้น
รวมทั้งบันทึกงานต่างๆ ดังข้างล่าง
X Inspection Check Result
X Dimension Check
X Appearance Check
X Material Test Result
X Product Test Result
X Process Capability
X Packaging    

วันนี้นอกจากเรื่อง ISO/TS 16949 ขอพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยและอุบัติเหตุในการทำงานสักนิด ผู้เขียนจึงเตือนมายังผู้ประกอบการที่ยังไม่เข้าใจ หรือไม่ทราบ อย่างน้อยก็เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมก็ยังได้

* ผู้เขียนขอแนะนำทุกๆบริษัท โดยเฉพาะของคนไทย ควรมีผู้บริหารไปอบรม จป.ผู้บริหาร และส่งพนักงานไปอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน มิฉะนั้นเวลาเกิดอุบัติเหตุ และเรื่องเข้าถึงกองทุนเงินทดแทน เจ้าหน้าที่จะมาตรวจสอบที่สถานประกอบการ ที่ไม่มี จปว. จะเรียกขอ หรือขอดูการอบรมของผู้บริหารและของหัวหน้างานเกี่ยวกับความปลอดภัย หากไม่มีหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย จะถูกปรับเป็นเงินมากโข เรียกว่าหลายแสนบาทก็มีแล้ว จัดอบรมดีกว่า เวลาเกิดเรื่องจะได้ไม่ยุ่งยาก ยิ่งอะไรที่เกี่ยวกับราชการ หรือกฎหมาย เรียกว่าเหนื่อยมากๆ

* ยิ่งโรงงานหรือบริษัทที่มีพนักงานตั้งแต่ 100 คน (ไม่ใช่ทำบุญร้อยวันนะ แต่เกิดอุบัติขึ้นมา ก็ใช่เลย)
ต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ หรือ จปว. รวมทั้งบริษัท ที่มีผู้บริหารกลุ่มเดียวกัน หรือมีหลายโรงงานในรั๊วเดียวกัน นับจำนวนพนักงานรวมกันครบ 100 คน ก็เข้าข่าย ลักษณะแบบนี้ยังมีอีกหลายแห่ง หากเกิดอุบัติเหตุ จะถุกตรวจสอบเข้ม และปรับหนักพอสมควร ทำให้ถุกต้อง ปลอดภัยและสบายใจ

* ปัจจุบันโรงงานญี่ปุ่นมาตั้งที่ไทย มักมีพนักงานไม่ถึง 50 คน ไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยด้านเทคนิค ไม่ต้องมี จปว. มักเป็นโรงงานขนาดเล็ก ผลิตชิ้นส่วน หรือ สินค้า ส่งกลับไปให้บริษัทแม่ที่ญี่ปุ่น
แต่นิยมใช้เครื่องที่อัตโนมัติมากขึ้น พนักงานหนึ่งคน คุม 6-8 เครื่องจักรที่ใช้ผลิต ไม่เหมือนแต่ก่อน หนึ่งเครื่องใช้คนคุม 3-4 คน ข้อดีโรงงานญี่ปุ่น คือ เน้น 5 ส และตระหนักถึงเรื่องอุบัติเหตุ เราควรนำสิ่งดีๆมาประยุกต์ใช้กับพนักงานคนไทยผู้เขียนขอเรียนให้ทราบว่า ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ มีมาตรฐาน หรือบางท่านว่าเป็นทั้งระบบและเครื่องมือ (Tools) คือ VDA 6.3 Version 2010 เป็น German Standard ใช้ในกลุ่ม BMW, Volkswagen, Dailmler

ส่วน TS16949 เป็น ISO ด้วย ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นมาตรฐานใหม่ IATF16949:2016 เพื่อใช้ทั่วไปทุกค่ายรถยนต์รวมทั้งค่ายรถญี่ปุ่น ส่วน QS9000 เดิมก่อนจะกลายเป็น ISO/TS16949 เป็นของ Big Three หรือกลุ่มค่าย Ford, GM, Chrysler 

จะมีหลักสูตรบรรยายข้อกำหนดและการตรวจกระบวน หรือ Audit Process โดยใช้มาตรฐานที่เรียกว่า VDA นำมาใช้ เช่น    Process Audit of VDA 6.3 : 2nd Edition, 2010  
   
หลักสูตร VDA 6 Part 3 : Process Audit และ VDA 6 Part 5 : Product Audit ใช้เวลา 5-7 วัน เพราะมี 3 Modules สามารถนำผลสอบผ่านและใบ Certificate ไปขึ้น Registered Auditor           
ใน TS จะมีหลักสูตร (Mini) Lead Auditor เรียน 5 วัน ค่าเรียน 2-3 หมื่นบาท ขึ้นทะเบียนเป็น Registered Auditor ไม่ได้ มีสอนที่เมืองไทย การบรรยายเหมือนแบบหลักสูตร Lead Auditor ของ TS16949 ที่ต้องลงทุนไปเรียนต่างประเทศ เพราะมักจัดต่างประเทศ  ยกเว้นปี 2012 จัดที่เมืองไทย ค่าเรียน 7-8 หมื่นบาท หากไปเรียนต่างประเทศค่าใช้จ่ายรวมสองแสนกว่าบาท แต่ขึ้นทะเบียน Registered Auditor ได้

เขียนต่อคราวหน้า
KS NATION CONSULTANT CO.,LTD.
เลขที่ 823/28  ถนนพรหมาสตร์  ตำบลบางปลาสร้อย  อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี 20000
ติดต่อ K.Nat  Mobile: 081 3029339  
E-Mail: ksnationconsultant@hotmail.com, 
isobible@gmail.com  
K.Sun Mobile: 083 2431855  
Bangkok Fax: 02 7441859

In-House Training :
"as your require"
บริษัทให้คำปรึกษาจัดทำทุกระบบ link  :   http://ksnationconsultant.blogspot.com/
ISO9001 IATF16949 ISO14001 OHSAS/TIS18001 ISO50001
Productivity 5S Kaizen QCC TQM Six Sigma  Leadership

GMP  BRC IFS HACCP ISO22000 ISO17025
ISO/TS22002-1  FSSC22000  ISO13485
และอื่นๆ 

สามารถ Click ดูที่ Web Blog ด้านล่าง
ISO9001: 2015, ISO/TS16949  link ดูจาก   http://quality1996-quality1996.blogspot.com/
GMP/HACCP/ISO22000/ISO17025  link ดูจาก  http://qualitysolving.blogspot.com/
ISO14001, OHSAS18001, SA8000  link ดูจาก  http://safetysolving.blogspot.com/
Check List of ISO (MS):link ดูจาก  http://McQMRtraining-McQMR.blogspot.com/
หรือ SA8000 Check List link ที่    http://McQMRTraining.blogspot.com/

บทความด้านระบบการจัดการต่างๆของ McQMR และ Soonthorn  Ngamprompong หรือ             อาจารย์ศรราม เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท KS NATION CONSULTANT CO.,LTD. ห้ามสำเนาและคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาต Copy Right, All Rights Reserved.   
ทีมงานพร้อมให้คำปรึกษา ISO และจัดทำ Pre-Audit, Special Internal Audit, Supplier Audit และ Customer Assign to Factory Audit/Delivery Audit

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น